Pošte za uručenje pošiljaka Danas za sutra Kosovo

Pošiljke za primaoce na području navedenih pošta predaju se otvorene. Vrednost označena na pošiljci ne sme biti veća od 2000,00 din. Sadržaj pošiljke ne sme biti komercijalnog karaktera i mora odgovarati opisu sadržine na Adresnici. Stvarna vrednost sadržine u pošiljci mora odgovarati označenoj vrednosti.
Red. br. Pošt.
broj
Pošta Rok dostave Dostava subotom Dostava pošiljaka
težih od 2 kg
1 38216 Banjska Rok za uručenje 2 radna dana - -
2 38157 Brezovica Rok za uručenje 2 radna dana - -
3 38207 Donja Gušterica Rok za uručenje 2 radna dana - -
4 38239 Drajkovce Rok za uručenje 2 radna dana - -
5 38310 Goraždevac Rok za uručenje 2 radna dana - -
6 38205 Gračanica Rok za uručenje 2 radna dana - -
7 38210 Kosovo Polje Rok za uručenje 2 radna dana - -
8 38260 Kosovska Kamenica Rok za uručenje 2 radna dana - -
9 38220 Kosovska Mitrovica Rok za uručenje 2 radna dana - -
10 38204 Laplje Selo Rok za uručenje 2 radna dana - -
11 38208 Lepina Rok za uručenje 2 radna dana - -
12 38218 Leposavić Rok za uručenje 2 radna dana - -
13 38219 Lešak Rok za uručenje 2 radna dana - -
14 38430 Orahovac Rok za uručenje 2 radna dana - -
15 38334 Osojane Rok za uručenje 2 radna dana - -
16 38251 Parteš Rok za uručenje 2 radna dana - -
17 38266 Pasjane Rok za uručenje 2 radna dana - -
18 38211 Plemetina Rok za uručenje 2 radna dana - -
19 38213 Prilužje Rok za uručenje 2 radna dana - -
20 38267 Ranilug Rok za uručenje 2 radna dana - -
21 38217 Sočanica Rok za uručenje 2 radna dana - -
22 38252 Šilovo Rok za uručenje 2 radna dana - -
23 38236 Štrpce Rok za uručenje 2 radna dana - -
24 38263 Vrbovac Rok za uručenje 2 radna dana - -
25 38228 Zubin Potok Rok za uručenje 2 radna dana - -
26 38227 Zvečan Rok za uručenje 2 radna dana - -
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome