Cenovnik – unutrašnji saobraćaj

1. Danas za sutra
Masa (kg) Cena
(uručenje do 19)
do 0,5350,00
preko 0,5 do 2420,00
preko 2 do 5550,00
preko 5 do 10710,00
preko 10 do 20980,00
2. Danas za danas
Masa (kg) Cena
do 0,5750,00
preko 0,5 do 2950,00
preko 2 do 51.100,00
preko 5 do 101.300,00
preko 10 do 201.500,00
3. Danas za odmah
Masa (kg)Cena
do 15 (područje Beograda)1.100,00
do 15 (područje ostalih gradova)1.000,00
4. PostexpressBOX
Masa (kg)Cena
do 2 kg tipizirani koverat370,00
do 5 kg tipizirana kutija570,00
Rok uručenja: Danas za sutra do 19 časova.
U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara, kao i rukovanje otkupnom pošiljkom.
Obavezna upotreba Mobilne aplikacije.
Usluge po zahtevu
Usluga Cena
Rukovanje otkupnom pošiljkom 30,00
Pakovanje pošiljke 20,00
Popunjavanje adresnice 5,00
Povratna dokumentacija
(nakon uručenja Post-ekspres pošiljke potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu)
180,00
Ponovna dostava ekspres pošiljke 100,00
Slanje pošiljke sa povratnicom 48,00
Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ 30,00
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke 300,00
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka 16,00
Ostale usluge
Usluga Cena
Za vrednost označenu na pošiljci* 1% od iznosa, a minimalno 20,00 dinara
Uplata otkupnog iznosa po Cenovniku platnih i drugih novčanih usluga i Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta)
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) cena po ugovoru
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu 15,00
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija
(preko dimenzija 60x50x50 cm)
cena po ugovoru
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg cena po ugovoru
Post-ekspres po posebnom ugovoru cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke)
*Pružalac usluge materijalno odgovara do maksimalno označene vrednosti na pošiljci, koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije definisano.

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, za pošiljke predate na šalteru pošte odobrava se popust od 50,00 dinara po pošiljci.

Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, odobrava se popust od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.


Popust na količinu

Korisnicima Post-ekspres usluga odobravaju se popusti na ukupnu cenu, po osnovu zaključenog ugovora, u zavisnosti od broja primljenih pošiljaka na mesečnom nivou.

Broj primljenih pošiljaka
(na mesečnom nivou)
Popust na ukupnu cenu
(u procentima)
od 2502,5
od 5005
od 1.00010
od 2.50015
od 10.00020
od 30.00025
od 45.00030

Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.

Cene su date u dinarima.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome