Najčešća pitanja

 1. Šta su ekspres usluge?
 2. Šta su Post express pošiljke?
 3. Koje su vrste prenosa Post express pošiljke?
 4. Koji su rokovi uručenja Post express pošiljke?
 5. Koji su načini plaćanja prenosa Post express pošiljke?
 6. Da li troškove poštarine za prenos Post express pošiljke snosi pošiljalac ili primalac pošiljke?
 7. Da li je moguće poslati pošiljku pouzećem i kako se vrši povraćaj novca?
 8. Šta sve može da sadrži Post express pošiljka?
 9. Koja je dozvoljena težina Post express pošiljke?
 10. Da li postoji specijalizovana ambalaža za Post express pošiljke?
 11. Koji je postupak predaje i uručenja Post express pošiljke?
 12. Šta je adresnica?
 13. Šta je povratna poštarina?
 14. Kako se obračunava naknada za izgubljene pošiljke i za prekoračenje roka uručenja?
 15. Kako pokrenuti reklamacioni postupak?
 16. Da li se može izabrati bilo koja pošta za isporuku Post express pošiljke Danas za sutra – isporuka na šalteru?
 17. Šta je potrebno od dokumenata da bi se preuzela pošiljka u izabranoj isporučnoj pošti?
 18. Šta je EMS usluga?
 19. Koja su očekivana vremena prenosa EMS pošiljaka?
 20. Šta sve može da sadrži EMS pošiljka?
 21. Da li se EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju moraju predati otvorene?
 22. Da li poštarinu za prenos EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju može platiti primalac?
 23. Da li su vremena prenosa u međunarodnom poštanskom saobraćaju garantovana?
 24. Da li se može slati novac u EMS pošiljkama u međunarodnom saobraćaju?
 25. Da li postoji mogućnost praćenja EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju?
 26. Da li se u međunarodnom saobraćaju mogu slati pošiljke sa otkupninom, odnosno pošiljke koje se plaćaju pouzećem?

Odgovori

 1. Šta su ekspres usluge?
  Ekspres usluge su usluge kojima je obezbeđen najkraći, garantovani, rok prenosa pošiljaka u unutrašnjem i očekivano vreme uručenja u međunarodnom saobraćaju. U paleti svojih usluga Pošta Srbije korisnicima nudi Post express uslugu u unutrašnjem saobraćaju i EMS uslugu u međunarodnom saobraćaju.
 2. Šta su Post express pošiljke?
  Post express pošiljke su pošiljke sa registrovanim brojem i mogu se primiti kao:
  • pošiljke sa ili bez označene vrednosti,
  • otkupne pošiljke,
  • pošiljke sa povratnicom,
  • pošiljke sa ličnim uručenjem.
 3. Koje su vrste prenosa Post express pošiljke?
  Post express pošiljke mogu biti predate za prenos kao:
  • Pošiljke za uslugu Danas za odmah (u okviru istog mesta)
   U 111 grada i mesta Srbije kuriri Post expressa u najkraćem roku preuzimaju i uručuju pošiljke. Prijem pošiljaka je svakog dana (osim nedelje) od 8 do 16 časova, a subotom od 8 do 13 časova. Masa pošiljke može biti do 15 kg. Rok uručenja je tri sata od preuzimanja pošiljke, odnosno četiri sata na teritoriji Beograda.
  • Pošiljke za uslugu Danas za danas
   Prijem i uručenje pošiljaka se obavlja između 47 gradova i mesta u Srbiji koje možete pogledati ovde. Prijem pošiljaka je do tačno utvrđenog vremena za svaki grad, a uručenje je u drugom gradu istog dana do 20 časova.
  • Pošiljke za uslugu Danas za sutra
   Ova usluga garantuje uručenje do roka koji je označen na prijemnom obrascu – adresnici. Za uslugu Danas za sutra rok uručenja je do 19 h narednog dana od dana slanja (izuzetak je kada je pošiljka poslata u subotu ili u dane pre početka državnog ili verskog praznika – tada će biti uručena prvog radnog dana).
 4. Koji su rokovi uručenja Post express pošiljke?
  Rokovi uručenja za Post express usluge su:
  • Danas za odmah – tri sata od preuzimanja pošiljke, odnosno četiri sata na teritoriji Beograda,
  • Danas za danas – istog dana do 20 časova,
  • Danas za sutra – narednog dana do 19 časova.
 5. Koji su načini plaćanja prenosa Post express pošiljke?
  Načini plaćanja su:
  • gotovinom,
  • čekom,
  • fakturom.
 6. » Nazad na vrh

 7. Da li troškove poštarine za prenos Post express pošiljke snosi pošiljalac ili primalac pošiljke?
  Troškove poštarine može snositi pošiljalac ili primalac.
 8. Da li je moguće poslati pošiljku pouzećem i kako se vrši povraćaj novca?
  Post express pošiljku možete poslati pouzećem, odnosno sa otkupninom, a novac će biti vraćen pošiljaocu poštanskom uputnicom, Postnet uputnicom ili nalogom za uplatu, u zavisnosti od toga šta je pošiljalac popunio kao otkupni dokument.
 9. Šta sve može da sadrži Post express pošiljka?
  Post express pošiljke mogu sadržati dokumenta, pisana saopštenja, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane.
  Zabranjen je prenos: novca, nakita, plemenitih metala, dragog kamenja, životinja, opojnih droga i psihotropnih materija, radioaktivnih, zapaljivih i drugih opasnih materija, oružja i municije, i svih ostalih predmeta čiji je prenos zakonom zabranjen. Posledice slanja u pošiljkama robe i predmeta koji su isključeni iz prenosa snosi pošiljalac.
 10. Koja je dozvoljena težina Post express pošiljke?
  Masa Post express pošiljke može biti najviše 20 kg, osim po posebnom ugovoru.
 11. Da li postoji specijalizovana ambalaža za Post express pošiljke?
  U duhu društveno-odgovornog poslovanja, obezbedili smo ekološku ambalažu za Post-ekspres pošiljke. Tipizirana brendirana ambalaža od recikliranih materijala obuhvata različite vrste polietilenskih i kartonskih koverti, s rasponom cena od 9 do 30 dinara. Prodaje se u poštama definisanim za prijem Post-ekspres pošiljaka širom Srbije.
 12. » Nazad na vrh

 13. Koji je postupak predaje i uručenja Post express pošiljke?
  Kako najlakše i najbrže da pošaljete svoju Post express pošiljku, saznajte uvidom u našu aplikaciju Pošalji-Primi. Zahtev za preuzimanje pošiljke možete uputiti i korišćenjem Android, iOS Mobilne aplikacije „Pošta Srbije” ili Web express aplikacije. Takođe, možete pozvati i naš Kontakt centar na 011 3607 607 / 0800 100 808.
 14. Šta je adresnica?
  Adresnica je numerisani obrazac na kojem se adresuje pošiljka, a može je popuniti pošiljalac ili kurir Post expressa. Pošiljalac na njoj mora naznačiti koju vrstu pošiljke želi da preda (vrednosna pošiljka, pošiljka sa povratnicom, otkupna pošiljka, pošiljka sa ličnim uručenjem), kao i da svojim potpisom potvrdi ispravnost podataka.
 15. Šta je povratna poštarina?
  Povratna poštarina naplaćuje se u slučaju neuručenja i vraćanja pošiljke pošiljaocu, kada je naznačeno da primalac plaća poštarinu za prenos pošiljke. Povratna poštarina se naplaćuje od pošiljaoca, odnosno pošiljalac plaća dvostruki iznos poštarine, umanjen za cenu neizvršenih posebnih usluga.
 16. Kako se obračunava naknada za izgubljene pošiljke i za prekoračenje roka uručenja?
  • Za slučaj prekoračenja roka za prenos i uručenje Post express pošiljke, korisniku pripada trostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku.
  • Za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja Post express pošiljke, korisniku pripada desetostruki iznos plaćene poštarine za prenos.
  • Za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja Post express pošiljke sa označenom vrednošću, korisniku pripada iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarinu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku umanjenu za poštarinu po vrednosti.
  • Za oštećenje ili umanjenje sadržaja Post express pošiljke, korisniku pripada iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.
  Pošta ne snosi nikakvu odgovornost i ne priznaje naknadu štete u slučajevima gubitka ili štete koji su izazvani:
  • krivicom pošiljaoca ili primaoca;
  • neadekvatnim pakovanjem pošiljaka;
  • nepredvidivim događajima izvan objektivnih ljudskih mogućnosti (nesreće, prirodne katastrofe, štrajkovi, blokade puteva i slično);
  • zbog štete koja je rezultat same prirode pošiljke.
 17. Kako pokrenuti reklamacioni postupak?
  Kada korisnik Post express usluge želi da ostvari naknadu štete, dužan je da pošti podnese pisani zahtev za naknadu štete. Uz to korisnik podnosi na uvid primerak adresnice koji se odnosi na reklamiranu pošiljku i zapisnik o neispravnosti ili negativno rešenu potražnicu. Sva dokumenta dostavljaju se Funkciji usluga na dalje postupanje.
  Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može podneti reklamaciju u roku od 60 dana od dana predaje pošiljke.
  Primalac ili ovlašćeno lice mogu pokrenuti reklamacioni postupak zbog oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana.
  Pošta je dužna da se izjasni o osnovanosti reklamacije, u roku od osam dana od dana njenog podnošenja.
 18. » Nazad na vrh

 19. Da li se može izabrati bilo koja pošta za isporuku Post express pošiljke Danas za sutra – isporuka na šalteru?
  Za isporuku Post express pošiljaka Danas za sutra – isporuka u pošti, ne može se izabrati bilo koja pošta, već samo pošte sa spiska isporučnih pošta Post express pošiljaka.
 20. Šta je potrebno od dokumenata da bi se preuzela pošiljka u izabranoj isporučnoj pošti?
  Za preuzimanje Post express pošiljke Danas za sutra – isporuka u pošti, potrebna je validna identifikaciona isprava i SMS porukа. Samo lično primalac naveden na adresnici može preuzeti pošiljku.
 21. Šta je EMS usluga?
  EMS (Express Mail Service) u međunarodnom saobraćaju je usluga koja omogućava najkraći mogući period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju po pristupačnim cenama.
 22. Koja su očekivana vremena prenosa EMS pošiljaka?
  Pošiljke se uručuju u najkraćem mogućem periodu. Očekivana vremena prenosa pošiljaka možete pogledati ovde. U očekivano vreme prenosa ne računa se dan prijema pošiljke, subota, nedelja i dani državnih i verskih praznika, koji se neradno praznuju kako u Republici Srbiji tako i u odredišnoj zemlji. U očekivano vreme prenosa ne ulazi vreme eventualnog zadržavanja pošiljke na carini.
 23. Šta sve može da sadrži EMS pošiljka?
  EMS pošiljke mogu sadržati dokumenta, robu i druge predmete, osim onih za koje važe zakonske zabrane Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstva odredišnih zemalja.
  U EMS pošiljkama zabranjen je prenos: metalnog novca, novčanica i vrednosnica koje glase na donosioca, putničkih čekova, piraterijskog materijala, plemenitih metala, dragog kamenja, živih životinja, opojnih droga, psihotropnih materija, sablažnjivih i nemoralnih predmeta, otrovnih i materija sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivnih, zapaljivih, radioaktivnih i ostalih opasnih materija, oružja i municije, zatim predmeta čiji je prenos zabranjen propisima Republike Srbije, predmeta čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji, kao i predmeta koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene koji rukuju pošiljkom i predmeta koji mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu i sredstva koja se koriste pri rukovanju pošiljkom.
 24. » Nazad na vrh

 25. Da li se EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju moraju predati otvorene?
  EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju predaju se otvorene.
 26. Da li poštarinu za prenos EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju može platiti primalac?
  Ne, poštarinu za prenos plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje EMS pošiljke na prenos.
 27. Da li su vremena prenosa u međunarodnom poštanskom saobraćaju garantovana?
  U međunarodnom saobraćaju vreme prenosa nije garantovano; postoji samo očekivano vreme prenosa.
 28. Da li se može slati novac u EMS pošiljkama u međunarodnom saobraćaju?
  Ne, slanje novca u EMS pošiljkama nije dozvoljeno.
 29. Da li postoji mogućnost praćenja EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju?
  EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju mogu se pratiti na sajtu Pošte Srbije na stranici track&trace, kao i na sajtu www.postexpress.rs.
 30. Da li se u međunarodnom saobraćaju mogu slati EMS pošiljke sa otkupninom, odnosno pošiljke koje se plaćaju pouzećem?
  Ne postoji mogućnost slanja otkupnih EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.
 31. » Nazad na vrh

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome