Najčešća pitanja

 1. Šta su ekspres usluge?
 2. Šta su Post express pošiljke?
 3. Koje su vrste prenosa Post express pošiljke?
 4. Koji su rokovi uručenja Post express pošiljke?
 5. Koji su načini plaćanja prenosa Post express pošiljke?
 6. Da li troškove poštarine za prenos Post express pošiljke snosi pošiljalac ili primalac pošiljke?
 7. Da li je moguće poslati pošiljku pouzećem i kako se vrši povraćaj novca?
 8. Šta sve može da sadrži Post express pošiljka?
 9. Koja je dozvoljena težina Post express pošiljke?
 10. Da li postoji specijalizovana ambalaža za Post express pošiljke?
 11. Koji je postupak predaje i uručenja Post express pošiljke?
 12. Šta je adresnica?
 13. Šta je povratna poštarina?
 14. Kako se obračunava naknada za izgubljene pošiljke i za prekoračenje roka uručenja?
 15. Kako pokrenuti reklamacioni postupak?
 16. Šta je EMS usluga?
 17. Koja su očekivana vremena prenosa EMS pošiljaka?
 18. Šta sve može da sadrži EMS pošiljka?
 19. Da li se EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju moraju predati otvorene?
 20. Da li poštarinu za prenos EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju može platiti primalac?
 21. Da li su vremena prenosa u međunarodnom poštanskom saobraćaju garantovana?
 22. Da li se može slati novac u EMS pošiljkama u međunarodnom saobraćaju?
 23. Da li postoji mogućnost praćenja EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju?
 24. Da li se u međunarodnom saobraćaju mogu slati pošiljke sa otkupninom, odnosno pošiljke koje se plaćaju pouzećem?
 25. Da li se može izabrati bilo koja pošta za isporuku post express pošiljke Danas za sutra isporuka na šalteru?
 26. Šta je potrebno od dokumenata da bi se preuzela pošiljka u izabranoj isporučnoj pošti?

Odgovori

 1. Šta su ekspres usluge?
  Ekspres usluge su usluge kojima je obezbeđen najkraći, garantovani, rok prenosa pošiljaka u unutrašnjem i očekivano vreme uručenja u međunarodnom saobraćaju. U paleti svojih usluga Pošta Srbije korisnicima nudi Post express uslugu u unutrašnjem saobraćaju i EMS uslugu u međunarodnom saobraćaju.
 2. Šta su Post express pošiljke?
  Post express pošiljke su pošiljke sa registrovanim brojem i mogu se primiti kao:
  • pošiljke sa ili bez označene vrednosti,
  • otkupne pošiljke,
  • pošiljke sa povratnicom,
  • pošiljke sa ličnim uručenjem.
 3. Koje su vrste prenosa Post express pošiljke?
  Post express pošiljke mogu biti predate za prenos kao:
  • Pošiljke za uslugu "Danas za odmah" (u okviru istog mesta)
   U 109 gradova i mesta Srbije kuriri Post express-a u najkraćem roku preuzimaju i uručuju pošiljke. Prijem pošiljaka je svakog dana (osim nedelje) od 8 h do 16 h, subotom od 8 h do 13 h. Masa pošiljke može biti do 50 kg. Rok uručenja je 3 sata od preuzimanja pošiljke, odnosno 4 sata na teritoriji Beograda.
  • Pošiljke za uslugu "Danas za danas"
   Prijem i uručenje pošiljaka se vrši između sledećih 47 gradova i mesta u Srbiji: Arilje, Bačinci, Bela Zemlja, Beograd, Čačak, Ćićevac, Ćuprija, Ečka, Gornji Milanovac, Inđija, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Krnješevci, Kruševac, Kukujevci, Kuzmin, Laćarak, Martinci, Niš, Nova Pazova, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pećinci, Perlez, Petrovaradin, Požarevac, Požega, Raška, Ruma, Sevojno, Smederevo, Sremska Mitrovica, Stajićevo, Stara Pazova, Subotica, Svilajnac, Šabac, Šid, Šimanovci, Umka, Užice, Vojka, Zrenjanin. Prijem pošiljaka se vrši do tačno utvrđenog vremena u jednom gradu, a uručenje je u drugom gradu istog dana do 20 h.
  • Pošiljke za uslugu "Danas za sutra"
   Ova usluga garantuje uručenje do roka koji je označena na prijemnom obrascu Adresnici. Za uslugu Danas za sutra pošiljalac se opredeljuje za rok uručenja do 12h ili do 19h narednog dana od dana slanja (izuzetak je slučaj kada je slanje izvršeno u subotu ili u dane pre početka nekog državnog ili verskog praznika - tada će pošiljka biti uručena prvog radnog dana).
 4. Koji su rokovi uručenja Post express pošiljke?
  Rokovi uručenja za Post express usluge su:
  • Danas za odmah - 3 sata od preuzimanja pošiljke, odnosno 4 sata na teritoriji Beograda,
  • Danas za danas - istog dana do 20 h,
  • Danas za sutra 12h - narednog dana do 12 h,
  • Danas za sutra 19h - narednog dana do 19 h.
 5. » Nazad na vrh

 6. Koji su načini plaćanja prenosa Post express pošiljke?
  Načini plaćanja su:
  • gotovinom,
  • čekom,
  • fakturom.
 7. Da li troškove poštarine za prenos Post express pošiljke snosi pošiljalac ili primalac pošiljke?
  Troškove poštarine može snositi pošiljalac pošiljke ili primalac.
 8. Da li je moguće poslati pošiljku pouzećem i kako se vrši povraćaj novca?
  Post express pošiljku možete poslati pouzećem, odnosno sa otkupninom, a novac će biti vraćen pošiljaocu Poštanskom uputnicom, Postnet uputnicom ili Nalogom za uplatu, u zavisnosti od toga šta je pošiljalac popunio kao otkupni dokument.
 9. Šta sve može da sadrži Post express pošiljka?
  Post express pošiljke mogu sadržati dokumenta, pisana saopštenja, robu i druge predmete osim onih za koje važe zakonske zabrane.
  Zabranjen je prenos: novca, nakita, plemenitih metala, dragog kamenja, životinja, opojnih droga i psihotropnih materija, radioaktivnih, zapaljivih i drugih opasnih materija, oružja i municije, i svih ostalih predmeta čiji je prenos Zakonom zabranjen. Posledice slanja predmeta i robe u ovim pošiljkama, koje su isključene iz prenosa, snosi pošiljalac.
 10. » Nazad na vrh

 11. Koja je dozvoljena težina Post express pošiljke?
  Masa Post Express pošiljke može biti najviše 20 kg osim po posebnom ugovoru.
 12. Da li postoji specijalizovana ambalaža za Post express pošiljke?
  Za dokumenta obezbeđujemo odgovarajuću ambalažu, a pakete je neophodno da obezbedite i upakujete sami.
  Dokumenta i pisana saopštenja pakuju se u Post express kartonski koverat, a roba i drugi predmeti u Post express polietilenski koverat ili ambalažu koja odgovara sadržini robe.
 13. Koji je postupak predaje i uručenja Post express pošiljke?
  Da biste saznali kako najlakše i najbrže da pošaljete svoju Post express pošiljku, možete izvršiti uvid u našu Aplikaciju Pošalji-Primi ili kontaktirati naš Kontakt centar na broj 011 3 607 607 / 0800 100 808.
 14. Šta je adresnica?
  Adresnica je numerisani obrazac na kom se vrši adresovanje pošiljke. Popunjavanje Adresnice može izvršiti pošiljalac ili kurir Post express-a. Pošiljalac mora naznačiti na Adresnici koju vrstu pošiljke želi da preda (vrednosna pošiljka, pošiljka sa povratnicom, otkupna pošiljka, pošiljka sa ličnim uručenjem). Pošiljalac svojim potpisom na Adresnici potvrđuje ispravnost podataka.
 15. » Nazad na vrh

 16. Šta je povratna poštarina?
  Povratna poštarina se naplaćuje u slučaju neuručenja i vraćanja pošiljke pošiljaocu, kada je na istoj naznačeno da primalac plaća poštarinu za prenos pošiljke. Povratna poštarina se naplaćuje od pošiljaoca, odnosno pošiljalac plaća dvostruki iznos poštarine, umanjen za cenu neizvršenih posebnih usluga.
 17. Kako se obračunava naknada za izgubljene pošiljke i za prekoračenje roka uručenja?
  • Za slučaj prekoračenja roka za prenos i uručenje Post express pošiljke korisniku pripada trostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku.
  • Za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja Post express pošiljke korisniku pripada desetostruki iznos plaćene poštarine za prenos.
  • Za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja Post express pošiljke sa označenom vrednošću, korisniku pripada iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarinu po vrednosti i desetostruki iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku umanjenu za poštarinu po vrednosti.
  • Za oštećenje ili umanjenje sadržaja Post express pošiljke korisniku pripada iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.
  Pošta ne snosi nikakvu odgovornost i ne priznaje naknadu štete u slučajevima gubitka ili štete koji su izazvani:
  • krivicom pošiljaoca ili primaoca;
  • neadekvatnim pakovanjem pošiljaka;
  • nepredvidivim događajima izvan ljudskih objektivnih mogućnosti (nesreće, prirodne katastrofe, štrajkovi, blokade puteva i sl.);
  • zbog štete koja je rezultat same prirode pošiljke.
 18. Kako pokrenuti reklamacioni postupak?
  Kada korisnik Post express usluge želi da ostvari naknadu štete dužan je da pošti podnese pisani Zahtev za naknadu štete. Uz zahtev korisnik podnosi na uvid primerak Adresnice, koji se odnosi na reklamiranu pošiljku i Zapisnik o neispravnosti ili negativno rešenu Potražnicu. Sva dokumenta dostavljaju se Funkciji usluga na dalje postupanje.
  Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može podneti reklamaciju u roku od 60 dana od dana predaje pošiljke.
  Primalac ili ovlašćeno lice mogu pokrenuti reklamacioni postupak zbog oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana.
  Pošta je dužna da se izjasni o osnovanosti reklamacije, u roku od 8 dana od dana njenog podnošenja.
 19. Šta je EMS usluga?
  EMS (Express Mail Service) u međunarodnom saobraćaju je usluga koja omogućava najkraći mogući vremenski period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju po pristupačnim cenama.
 20. » Nazad na vrh

 21. Koja su očekivana vremena prenosa EMS pošiljaka?
  Pošiljke se uručuju u najkraćem mogućem vremenskom periodu. Očekivana vremena prenosa pošiljaka možete pogledati ovde. U očekivano vreme prenosa se ne računa dan prijema pošiljke, subota, nedelja i dani državnih i verskih praznika, koji se praznuju neradno kako u Republici Srbiji, tako i u odredišnoj zemlji. U očekivano vreme prenosa ne ulazi vreme eventualnog zadržavanja pošiljke na carini.
 22. Šta sve može da sadrži EMS pošiljka?
  EMS pošiljke mogu sadržati dokumenta, robu i druge predmete osim onih za koje važe zakonske zabrane Svetskog Poštanskog Saveza i zakonodavstva pojedinih zemalja.
  U EMS pošiljkama je Zabranjen prenos: metalnog novca, novčanica i vrednosnica koje glase na donosioca, putničkih čekova, piraterijskog materijala, plemenitih metala, dragog kamenja, živih životinja, opojnih droga, psihotropnih materija, sablažnjivih i nemoralnih predmeta, otrovnih i materija sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivnih, zapaljivih, radioaktivnih i ostalih opasnih materija, oružja i municije, predmeti čiji je prenos zabranjen propisima RS kao i predmeti čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.
 23. Da li se EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju moraju predati otvorene?
  EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju saobraćaju predaju se otvorene.
 24. Da li poštarinu za prenos EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju može platiti primalac?
  Ne, poštarinu za prenos plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa na prenos.
 25. » Nazad na vrh

 26. Da li su vremena prenosa u međunarodnom poštanskom saobraćaju garantovana?
  U međunarodnom saobraćaju vreme prenosa nije garantovano; postoji samo očekivano vreme prenosa.
 27. Da li se može slati novac u EMS pošiljkama u međunarodnom saobraćaju?
  Ne, slanje novca u poštanskim pošiljkama bilo koje vrste nije dozvoljeno.
 28. Da li postoji mogućnost praćenja EMS pošiljaka u međunarodnom saobraćaju?
  EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju se mogu pratiti na sajtu Pošte Srbije na stranici Track & Trace.
 29. Da li se u međunarodnom saobraćaju mogu slati pošiljke sa otkupninom, odnosno pošiljke koje se plaćaju pouzećem?
  Još uvek ne postoji mogućnost slanja otkupnih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.
 30. Da li se može izabrati bilo koja pošta za isporuku post express pošiljke Danas za sutra isporuka na šalteru?
  Za isporuku post express pošiljaka Danas za sutra isporuka u pošti, ne može se izabrati bilo koja pošta, već samo pošte sa spiska isporučnih pošta post express pošiljaka.
 31. Šta je potrebno od dokumenata da bi se preuzela pošiljka u izabranoj isporučnoj pošti?
  Za preuzimanje Post expres pošiljke Danas za sutra isporuka u pošti potrebna je validna identifikaciona isprava i SMS porukа. Samo lično primalac naveden na Adresnici može preuzeti pošiljku.
 32. » Nazad na vrh

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome