EMS – usluga u međunarodnom saobraćaju

Express Mail Service (EMS) u međunarodnom saobraćaju je usluga koja omogućava najkraći mogući period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, po pristupačnim cenama.

Informacije u vezi sa ekspresnim prenosom pošiljaka u međunarodnom saobraćaju možete dobiti pozivanjem našeg Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808.

EMS pošiljke su registrovane poštanske pošiljke bez označene vrednosti i bez usluga po zahtevu, mase do 30 kg. Maksimalne dimenzije su: zbir dužine i obima na najširem mestu poprečno može biti najviše 3 m, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1,5 m.


EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju mogu sadržati:

 • dokumenta,
 • robu,
 • druge predmete, osim onih za koje važe zabrane Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.
EMS usluga

Dokumenta – EMS pošiljke možete poslati sa Vaše adrese, pozivom našeg Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808 iz 139 mesta širom Srbije. Na ovaj način Vam omogućavamo slanje dokumenata mase do 0,5 kg.

Roba u formi poklona (količine ograničene za potrebe jednog domaćinstva) – ako ste fizičko lice, pošiljku možete poslati na šalterima pošta predviđenim za prijem EMS pošiljaka. Uz pošiljku je neophodno da priložite popunjenu EMS adresnicu, kao i odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23) ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Uzorci i reklamni materijal – ako ste pravno lice i želite da pošaljete uzorke ili reklamni materijal, neophodno je da uz pošiljku priložite sledeću dokumentaciju:

 • izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka, na memorandumu pošiljaoca;
 • profakturu sa deklarativnim iznosom robe samo za potrebe carinske ispostave naše zemlje, na memorandumu pošiljaoca;
 • odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23), ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Roba komercijalnog karaktera – ako ste pravno lice, a pošiljka sadrži robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji) neophodna su sledeća dokumenta:

 • jedinstvena carinska isprava (JCI obrazac) ‒ uz posredovanje špedicije;
 • odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23), ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Napomena:

Carinsku deklaraciju (CN23) je potrebno popuniti čitko sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala, kao što su: „rezervni delovi”, „uzorci”, „prehrambeni proizvodi”, itd.). Radi ubrzanja carinskih postupaka u odredišnoj zemlji, preporuka je da obrazac carinska deklaracija bude popunjen na engleskom, francuskom ili na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisa podataka.

Zabranjeno za prenos:

 • metalni novac, novčanice i vrednosnice koje glase na donosioca,
 • putnički čekovi,
 • piraterijski materijal (narezani diskovi),
 • plemeniti metali, drago kamenje,
 • žive životinje,
 • opojne droge, psihotropne materije,
 • sablažnjivi i nemoralni materijali i predmeti,
 • otrovne i materije sa nagrizajućim svojstvima,
 • eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije,
 • oružje i municija,
 • predmeti čiji je prenos zabranjen propisima Republike Srbije, kao i predmeti čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Prijem EMS pošiljaka moguć je svim radnim danima, osim nedelje, i to:

 • preko kurirske službe, pozivanjem Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808, iz 139 mesta (spisak mesta), i naručite preuzimanje pošiljke na adresi koju Vi odredite. Ovako se mogu poslati dokumenta mase do 0,5 kg,
 • na šalterima pošta predviđenim za prijem (spisak pošta).

Kontakt centar (011 3607 607 / 0800 100 808) pruža korisnicima informacije svakog radnog dana od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova. Od operatera Kontakt centra dobićete informacije o zabranjenim i uslovno dozvoljenim predmetima za uvoz u odredišnu zemlju, kao i sve raspoložive informacije o statusu EMS pošiljaka koje ste poslali ili koje očekujete iz inostranstva.

Informacije o uslovima prijema i očekivanim vremenima prenosa EMS pošiljaka za svaku zemlju pojedinačno možete pogledati ovde.

Status Vaše EMS pošiljke pratite uz pomoć track&trace sistema Pošte Srbije ili preko track&trace sistema dostavnih operatora.

Takođe, informacije o zabranjenim i uslovno dozvoljenim predmetima za uvoz u odredišnu zemlju, možete pronaći u sledećoj tabeli.

Naglašavamo da sve pošiljke, bez obzira na sadržaj, može pregledati carina u zemlji prijema, kao i u odredišnoj zemlji. Vreme zadržavanja pošiljaka na carini, kao i neradni dani prijemnog operatora (Pošta Srbije) i dostavnog operatora, ne ulaze u očekivana vremena prenosa.

Informacije u vezi sa carinskom procedurom i eventualno potrebnom dokumentacijom za sprovođenje carinskog postupka, možete dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja Beograd, Novi Sad ili Niš, u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti adrese pošiljaoca.

Pošte carinjenja:

 • 011 3643 109 Beograd,
 • 021 4886 806 Novi Sad,
 • 018 509 335 Niš.
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome