EMS - Usluga u međunarodnom saobraćaju

Express Mail Service (EMS) u međunarodnom saobraćaju je usluga koja omogućava najkraći mogući vremenski period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju po pristupačnim cenama.

Informacije u vezi sa ekspresnim prenosom pošiljaka u međunarodnom saobraćaju možete dobiti pozivanjem našeg Kontakt centra na broj telefona 011 3 607 607 / 0800 100 808.

EMS pošiljke su registrovane poštanske pošiljke bez označene vrednosti i bez posebnih usluga, mase do 30 kg. Maksimalne dimenzije su: zbir dužine i obima na najširem mestu poprečno može biti najviše 3 m, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1.5m.


EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju mogu sadržati:

 • dokumenta,
 • robu,
 • druge predmete, osim onih za koje važe zabrane Svetskog Poštanskog Saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.
EMS usluga

Dokumenta - EMS pošiljke možete poslati sa Vaše adrese, pozivom našeg Kontakt centra na broj telefona 011 3 607 607 / 0800 100 808 iz 121 grada širom Srbije. Na ovaj način Vam omogućavamo slanje dokumenata mase do 0,5 kg.

Roba u formi poklona (količine ograničene za potrebe jednog domaćinstva) - Ako ste fizičko lice pošiljku možete poslati na šalterima pošta predviđenim za prijem EMS pošiljaka. Prilikom slanja pošiljke neophodno je da uz pošiljku priložite odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23) za potrebe carinske ispostave.

Uzorci i reklamni materijal - Ako ste pravno lice i želite da pošaljete uzorke ili reklamni materijal, neophodno je da uz pošiljku priložite sledeću dokumentaciju za potrebe carinske ispostave:

 • Izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka;
 • Profakturu sa deklarativnim iznosom robe samo za potrebe carinske ispostave naše zemlje;
 • Odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23).

Roba komercijalnog karaktera - Ako ste pravno lice, a pošiljka sadrži robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji) neophodna su sledeća dokumenta:

 • jedinstvena carinska isprava (JCI obrazac) - uz posredovanje špedicije;
 • odgovarajući broj primeraka obrasca carinska deklaracija (CN23).

Napomena: Carinsku deklaraciju (CN23) je potrebno popuniti čitko sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „rezervni delovi“, „uzorci“, „prehrambeni proizvodi“, itd). U cilju ubrzanja carinskih postupaka u odredišnoj zemlji preporuka je da obrazac Carinska deklaracije bude popunjen na engleskom, francuskom ili na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa u odgovarajuću rubriku potvrđuje tačnost upisa podataka.

Zabranjeno za prenos:

 • metalni novac, novčanice i vrednosnice koje glase na donosioca,
 • putnički čekovi,
 • „piraterijski“ materijal (narezani diskovi),
 • plemeniti metali, drago kamenje,
 • žive životinje,
 • opojne droge, psihotropne materije,
 • sablažnjivi i nemoralni materijali i predmeti,
 • otrovne i materije sa nagrizajućim svojstvima,
 • eksplozivne, zapaljive, radioaktivne i druge opasne materije,
 • oružje i municija,
 • predmeti čiji je prenos zabranjen propisima RS kao i predmeti čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Prijem EMS pošiljaka se vrši svim radnim danima osim nedelje i to:

 • putem kurirske službe posredstvom Kontakt centra 011 3 607 607 / 0800 100 808 iz 121 grada (Spisak gradova), na adresi koju Vi odredite. Na ovaj način se mogu poslati dokumenta mase do 0,5 kg,
 • na šalterima pošta predviđenim za prijem (spisak pošta),

Kontakt centar (011 3 607 607 / 0800 100 808) pruža korisnicima informacije svakog radnog dana od 8 h do 18 h časova i subotom od 8 h do 15 h. Od operatera Kontakt centra dobićete informacije o zabranjenim i uslovno dozvoljenim predmetima za uvoz u odredišnu zemlju, kao i sve raspoložive informacije o statusu EMS pošiljaka koje ste poslali ili koje očekujete iz inostranstva.

Informacije o uslovima prijema i očekivanim vremenima prenosa EMS pošiljaka za svaku zemlju pojedinačno možete pogledati ovde.

Status Vaše EMS pošiljke pratite putem Track & Trace sistema Pošte Srbije ili putem Track & Trace sistema dostavnih operatora.

Takođe, informacije o zabranjenim i uslovno dozvoljenim predmetima za uvoz u odredišnu zemlju, možete pronaći u sledećoj tabeli.

Naglašavamo da sve pošiljke, bez obzira na sadržaj, mogu biti pregledane od strane carine u zemlji prijema kao i u odredišnoj zemlji. Vreme zadržavanja pošiljaka na carini kao i neradni dani prijemnog operatora (Pošta Srbije) i dostavnog operatora ne ulaze u očekivana vremena prenosa.

Informacije vezane za carinsku proceduru i eventualno potrebnu dokumentaciju za sprovođenje carinskog postupka, možete dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja Beograd, Novi Sad ili Niš u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti adrese pošiljaoca.

Pošte carinjenja:

 • Beograd 011 3 643 109,
 • Novi Sad 021 4 886 806,
 • Niš 018 509 335.
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome