Pratite pošiljku

Da biste mogli da pratite svoje Post express ili EMS pošiljke, potreban Vam je broj pošiljke, koji možete videti na prijemnom obrascu - Adresnici, a koji se sastoji od 4 slovna simbola i 9 numeričkih - npr. PE123456789RS ili EE12345789RS.

Vaše pošiljke možete pratiti na 3 načina:

 • Slanjem SMS-a za Post express pošiljke na broj 2377 u formi: ppsta pe.........rs;
 • Pretragom na stranici Track & Trace možete dobiti objašnjenje statusa - prijem, otprema, zadužena za dostavu, uručena:
  • Prijem – datum i vreme slanja pošiljke,
  • Otprema – pošiljke otpremljene iz prijemne pošte u Preradni centar, odakle se pošiljke otpremaju u dostavnu poštu,
  • Zadužena za dostavu – pošiljke koje se trenutno nalaze na terenu, kod kurira,
  • Ostavljen izveštaj – dostava pošiljke je pokušana, ali primalac nije bio na navedenoj adresi, pa mu je ostavljen Izveštaj o prispeću pošiljke na kome je naznačena pošta u kojoj može preuzeti svoju pošiljku i u koje vreme,
  • Uručenje – datum i vreme uručenja pošiljke primaocu.
 • Pozivanjem Kontakt centra na broj 011 3 607 607 / 0800 100 808.
Kako da pratite pošiljku
Praćenje pošiljke - Kontakt centar
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome