Linkovi

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
CePP Pošta NET PTT Muzej
Rapus UPU - Svetski poštanski savez
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome