Korisnički klub

  • Vaš biznis se razvija
  • Broj pošiljaka za slanje raste svakodnevno
  • Potreban Vam je brz, pouzdan i profesionalan prenos pošiljaka u propisanim i garantovanim rokovima
  • Želite da usluge plaćate po fakturi

Pridružite se Korisničkom klubu Post express-a, neka i Vaše preduzeće postane naš poslovni partner!

Tu smo za Vas šest dana u nedelji. Možete pozvati Kontakt centar od ponedeljka do petka od 8 h do 18 h, a subotom od 8 h do 15 h.

Korisnički klub
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome