Usluge po zahtevu i ostale usluge

Usluge po zahtevu

Povratna dokumentacija je usluga uručenja pošiljke uz identifikaciju primaoca i potpisivanje određene dokumentacije, koja se nakon potpisivanja vraća pošiljaocu na dogovorenu adresu. Usluga je dostupna pravnim licima prema proceduri iz ugovora o poslovnoj saradnji. Dokumentacija se uručuje pošiljaocu prvog radnog dana nakon uručenja inicijalne pošiljke.

Ponovna dostava. Ako Vas Post express kurir prilikom dostave pošiljke ne nađe na adresi, ostaviće Vam Izveštaj o prispeću pošiljke. U Izveštaju je naznačeno u kojoj pošti i u koje vreme možete preuzeti pošiljku, a rok za njeno preuzimanje je pet radnih dana. Prilikom preuzimanja pošiljke neophodan je dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš ...). Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete pošiljku u navedenoj pošti i želite da bude ponovo dostavljena na Vašu adresu, možete kontaktirati Vašu dostavnu poštu i zahtevati ponovnu dostavu pošiljke.

Povratnica se koristi ukoliko želite da imate pisani dokument kada je (datum i vreme uručenja) i kome Vaša pošiljka uručena. Primalac, u ovom slučaju, potvrđuje prijem pošiljke potpisujući adresnicu i potpisani primerak adresnice se vraća pošiljaocu na adresu.

Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično”. Prilikom slanja pošiljke poverljivog sadržaja potrebno je da naznačite da želite lično uručenje, odnosno da želite da se pošiljka uruči lično licu koje je naznačeno kao primalac pošiljke.

Pakovanje pošiljaka je usluga koja se vrši na zahtev korisnika.

Popunjavanje adresnice. Naši zaposleni (kuriri Post express-a ili šalterski radnici) mogu u Vaše ime popuniti prijemni obrazac-Adresnicu, kako bi pošiljka bila uručena na pravu adresu u predviđenom roku. Veoma je važno da proverite sve navedene podatke i to potvrdite svojim potpisom.

Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke.

SMS potvrda o uručenju pošiljke

SMS potvrda o uručenju pošiljke - Ukoliko želite da SMS-om dobijete potvrdu o uručenju pošiljke, potrebno je da prilikom predaje pošiljke na prenos odaberete dopunsku uslugu „Elektronska potvrda o uručenju pošiljke - SMS poruka“. Ova dopunska usluga je dostupna za uslugu Danas za sutra.

Ostale usluge

Vrednosna pošiljka. Ukoliko želite da dodatno osigurate sadržaj svoje pošiljke, potrebno je da označite vrednost pošiljke na prijemnom obrascu. Označena vrednost mora odgovarati stvarnoj vrednosti sadržaja pošiljke. Ova posebna usluga koristi se za slanje robe i važne dokumentacije.

Otkupna pošiljka. Ukoliko želite da primaocu pošaljete određenu robu sa otkupninom, od primaoca se naplaćuje otkupni iznos i poštarina za prenos otkupnog iznosa. Otkupni iznos se vraća pošiljaocu na jedan od sledećih načina:

  • Poštanskom uputnicom i može se koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica.
  • Nalogom za uplatu i može se koristiti u slučaju kada su pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica, kao i u slučaju kada je pošiljalac pravno lice, a primalac fizičko lice.
  • Postnet uputnicom i može se koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac fizička lica. U ovom slučaju pošiljalac mora navesti tačan broj svog mobilnog telefona, kako bi po uplati otkupnog iznosa dobio SMS obaveštenje o broju Postnet uputnice.
    Prijem otkupne Post express pošiljke ne može se izvršiti u slučaju kada je primalac pošiljke pravno lice.
Osmočasovno angažovanje kurira

Osmočasovno angažovanje kurira je usluga celodnevnog angažovanja kurira na prenosu korespondencije isključivo za potrebe Vaše firme.

Čuvanje pošiljaka radi isporuke.

Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko 60x50x50 cm) – po posebnom ugovoru.

Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg – po posebnom ugovoru.

Cenovnik usluga po zahtevu i ostalih usluga.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome