Danas za danas

Uručeno u toku dana u drugom gradu!

Danas poslata pošiljka do tačno utvrđenog vremena (u zavisnosti od mesta prijema), biće uručena istog dana do 20 h. Usluga se može koristiti u 47 gradova u Srbiji. Pošiljke se primaju i uručuju svakog dana, osim subote, nedelje i praznika.

Transportna mreža ove usluge projektovana je tako da zahteva mali broj manipulativnih procesa i pogodna je za prenos pošiljaka sa izuzetno osetljivim sadržajem.

Spisak gradova i mesta u kojima se može koristiti usluga Danas za danas

Piktogram - dodatna vrednost

Usluge po zahtevu i ostale usluge dopunjuju ponudu usluge Danas za danas radi zadovoljenja Vaših potreba.

Usluga Danas za danas
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome