PostexpressLUX

Ovom uslugom smo Vam omogućili uručenje pošiljaka u unapred određeno vreme u okviru istog mesta i u toku istog dana.

Dovoljno je da uputite Zahtev za preuzimanje najmanje 24 sata ranije i pošiljka stiže primaocu u zakazano vreme.

Dodatne usluge SMS obaveštavanja:

  • Besplatno SMS obaveštenje primaocu o prispeću pošiljke
    kako bi primalac bio obavešten SMS porukom o prispeću pošiljke, kao i o mestu i vremenu do kada je može preuzeti,
  • SMS obaveštenje ‒ elektronska potvrda o uručenju pošiljke
    cena usluge: 16,00 dinara sa PDV-om.

Spisak gradova

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome