Danas za sutra - isporuka na paketomatu

Ukoliko želite da pošiljku preuzmete u odabranom paketomatu, ona Vas čeka da je preuzmete dva dana od dana prispeća u paketomat.

Nakon isteka ovog roka pošiljka se otprema u isporučnu poštu nadležnu za paketomat gde se čuva do isteka roka predviđenog za čuvanje pošiljke (5 dana), gde možete preuzeti svoju pošiljku.

Pošiljalac pošiljku predaje isključivo na šalteru pošte i tom prilikom navodi zaposlenom u Pošti naziv i kontakt telefon primaoca i adresu izabranog paketomata.

Dodatne usluge SMS obaveštavanja:

  • Besplatno SMS obaveštenje primaocu o prispeću pošiljke
    kako bi primalac bio obavešten SMS porukom o prispeću pošiljke, kao i o mestu i vremenu do kada je može preuzeti,
  • SMS obaveštenje ‒ elektronska potvrda o uručenju pošiljke
    cena usluge: 16,00 dinara sa PDV-om.

Spisak paketomata

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome