Obračun poštarine

Za pošiljke bez dodatnih usluga poštarina se izračunava na osnovu izabrane usluge i mase pošiljke prema Cenovniku za unutrašnji saobraćaj i nazivamo je osnovna poštarina.

Za pošiljke sa dodatnim uslugama, posebnim i dopunskim uslugama (vrednost, otkupnina, sa povratnicom , lično...), poštarina se izračunava kao zbir osnovne poštarine (prema izabranoj usluzi i masi pošiljke) i poštarine za dodatne usluge. Poštarina za dodatne usluge utvrđuje se na osnovu Cenovnika za unutrašnji saobraćaj.

Za otkupne pošiljke, od primaoca se prilikom uručenja pošiljke naplaćuje otkupnina i poštarina za prenos otkupnog iznosa, koji se vraća pošiljaocu pošiljke. Poštarina za prenos otkupnog iznosa se obračunava po Cenovniku usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i usluga novčanog poslovanja.

Primer obračuna poštarine za otkupnu pošiljku

Obračun poštarine i otkupnine za Post express pošiljku sa uslugom Danas za sutra do 19.00 časova, vrednosti 2000,00 dinara; otkupnine 2000,00 dinara; mase 1 kg; sa naznakom da poštarinu plaća primalac.

U navedenom primeru poštarina za prenos Post express pošiljke iznosi 287,00 i obuhvata sledeće stavke:

 • 240,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke mase od 0,5 kg do 2 kg),
 • 20,00 dinara (1% od ukupne vrednosti naznačene na pošiljci),
 • 27,00 dinara (poštarina za prenos otkupne pošiljke).

U slučaju da pošiljalac želi da se otkupni iznos doznači isplatom na naznačenoj adresi Poštanskom uputnicom, primalac će prilikom uručenja pošiljke platiti iznos, od 2.364,00 dinara, a čine ga sledeće stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 287,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 77,00 dinara (poštarina za prenos otkupnog iznosa poštanskom uputnicom, koji se dobija kao zbir naknade za prenos uputnice od 27,00 dinara i naknade za iznos uputnice, koja iznosi 2,5% od iznosa naznačenog na uputnici).

U slučaju da pošiljalac želi da se otkupni iznos doznači Postnet uputnicom, primalac će prilikom uručenja pošiljke platiti iznos od 2.391,00 dinara, koji obuhvata sledeće stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 287,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 104,00 dinara (poštarina za prenos otkupnog iznosa Postnet uputnicom, koji se dobija kao zbir naknade za rukovanje uputnicom sa isplatom na šalteru od 54,00 dinara i naknade za iznos uputnice, koja iznosi 2,5% od iznosa naznačenog na uputnici).

U slučaju da pošiljalac želi da se otkupni iznos uplati na njegov tekući račun Nalogom za uplatu, primalac će prilikom uručenja pošiljke platiti iznos od 2.332,00 dinara, koji obuhvata sledeće stavke:

 • 2000,00 dinara (otkupni iznos),
 • 287,00 dinara (poštarina za prenos PE pošiljke),
 • 45,00 dinara (poštarinu za uplatu na tekući račun za iznos do 4500,00 dinara, a za iznose preko toga 1% od iznosa navedenog na Nalogu za uplatu).

Poštanska uputnica može se koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica.

Nalog za uplatu može se koristiti u slučaju kada su pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica, kao i u slučaju kada je pošiljalac pravno lice a primalac fizičko lice.

Postnet uputnica se može koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac fizička lica. U ovom slučaju pošiljalac mora navesti tačan broj svog mobilnog telefona, kako bi po uplati otkupnog iznosa dobio SMS obaveštenje o broju Postnet uputnice.

Prijem otkupne Post express pošiljke ne može se izvršiti u slučaju kada je primalac pošiljke pravno lice.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome